sâmbătă, 17 mai 2008

daca vreti sa stiti!


ASOCIAŢIA CULTURALĂ GOODARTOFNOON
Înfiinţată în anul 2005, Asociaţia Culturală Goodartofnoon este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, al cărei scop este de acela de a sprijini, iniţia şi realiza programe şi proiecte culturale, economice, sociale şi de mediu, care să promoveze dezvoltarea educaţiei, artelor, meşteşugurilor şi tradiţiilor autentic româneşti, conservarea monumentelor istorice şi a biodiversităţii mediului înconjurător, dezvoltarea activităţilor de tineret şi sociale, sporirea cunoaşterii şi participării civice, sprijinirea valorilor umane, conştientizarea comunităţilor asupra importanţei promovării, conservării şi reabilitării patrimoniului cultural şi natural.
PROIECTE
Proiecte desfăşurate până în prezent
1. Revista „Cultură&turism.ro“ reprezintă continuarea unei iniţiative lansată de membrii actuali ai asociaţiei în anul 2003 şi constituie o publicaţie de înaltă ţinută, atât prin calitatea articolelor (semnate de colaboratori marcanţi), cât şi a imaginilor şi a graficii în general. Axată în principal pe turismul cultural, revista promovează patrimoniul cultural şi natural al României adresându-se unui larg public-ţintă, prezentând avantajul de a fi realizată în versiune bilingvă română-engleză.Parteneri: Ministerul Culturii şi Cultelor, AVIS România, USAID prin CHF International, Autoritatea Naţională pentru Turism, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Consiliile şi Direcţiie Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Air France, KLM, Tarom, ambasade şi consulate, hoteluri din Bucureşti şi din ţară.Perioada de implementare: 2004 – 2006
2. „Salvaţi victimele inundaţiilor !“ – proiect desfăşurat în anul 2005 privind strângerea de fonduri pentru victimele inundaţiilor din 2005.Parteneri: Leo Burnett, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Orange, Connex Perioada de implementare: 2005
3. Albumul „La Roumanie, ce pays francophone et latin de l’est“, în versiune română-franceză, lansat cu ocazia Anului Internaţional al Francofoniei şi distribuit în cadrul celui de-al XX-lea Congres Internaţional al Francofoniei, desfăşurat la Bucureşti, în luna septembrie a anului 2006. Albumul prezintă patrimoniul, cultural, natural şi spiritual de excepţie al României, subliniind legăturile culturale dintre România şi lumea francofonă.Parteneri: Autoritatea Naţională pentru Turism, BRD – Groupe Sociéte Générale, AVIS RomâniaPerioada de implementare: 2006
Proiecte propuse sau în curs de implementare
1. Proiectul „Patrimoniul cultural – Descoperă-i valoarea!“ a fost demarat în anul 2005, pe o perioadă de minim 3 ani. Pe de o parte, proiectul are drept scop semnalizarea monumentelor istorice ale României prin instalarea a trei tipuri de panouri: informative (amplasate în imediata proximitate a monumentelor, cu informatii în trei limbi: română, engleză şi germană sau franceză), de direcţionare (indicând drumul de acces şi distanţa către monument) şi de semnalizare (amplasate la intrarea în judeţ, la intersecţii de drumuri principale, în benzinării etc. conţinând harta judeţului cu toate obiectivele culturale şi turistice importante), pe de altă parte, se urmăreşte conştientizarea comunităţilor şi a factorilor de decizie de la nivel local şi central cu privire la importanţa promovării şi conservării moştenirii culturale. De asemenea, intenţionăm dezvoltarea unei componente educaţionale a acestui proiect, care va fi lansat oficial în a doua jumătate a anului 2008.Parteneri: BRD – Groupe Société Générale, AVIS România, USAID, Autoritatea Naţională pentru Turism, GTZ, Direcţiie Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Primării, Consilii Judeţene şi alte autorităţi locale.Perioada de implementare: 2005 – 2009
2. Harta Verde Bucureşti – Green Map reprezintă o hartă locală a mediului înconjurător care include atât obiective culturale şi sociale cât şi obiective naturale, reprezentate şi identificate printr-o serie de simboluri valabile la nivel global. Scopul principal al Hărţilor Verzi este acela de a promova sustenabilitatea comunităţilor, de a încuraja implicarea comunităţilor în descoperirea unor noi resurse, dar şi în ceea ce priveşte protejarea resurselor existente, de a crea legături între comunităţi şi turiştii în vederea dezvoltării şi implementării unor iniţiative legate de protecţia mediului şi de dezvoltare durabilă.Parteneri: Carpatcement, Vodafone, BRD – Groupe Société Générale, AVIS, Grey România, Mercury 360, National Geographic România, Asociaţia „Bate Şaua să Priceapă Iapa“, Muzeul Antipa, Muzeul Municipiului Bucureşti, Asociaţia de Tranziţie Urbană, Agenţia de Protecţie a Mediului, Poliţia Comunitară a Sectorului 2, Jurnalul Naţional, Oops Media, BetaCons, Euromedia, Şapte Seri, Radio 21, Metrorex, Green Report, HotNews, ESRI, Societatea Ornitologilor din RomâniaPerioada de implemenatre: 2007 – 2011
3. Aşezămintele Udricani – proiect susţinut începând cu anul 2006. Obiectivul proiectului este de a contribui la rebilitarea, conservarea şi restaurarea funcţiunilor sociale iniţiale (şcoală, azil de bătrâni, centru educaţional) al Aşezămintelor Udricani, organizate în jurul bisericii cu acelaşi nume (monument istoric datat 1734, aflat în Bucureşti).Parteneri: Asociaţia „Prietenii Aşezămintelor Udricani“, Protoieria III Capitală, Ministerul Culturii şi Cultelor, Oriflame România

Niciun comentariu: